ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР (публічна оферта)

Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) фізичним та юридичним особам, які бажають скористатися Сервісом - Інформаційна Автоматизована Система Порталу «ІНФОТРАНС», а саме веб-сайтом https://my.infotrans.pro та його мобільним додатком «My Infotrans» і мають технічну можливість одержання такої послуги, укласти Ліцензійний договір.

Наведена нижче оферта - Ліцензійний договір (далі – «Договір») є юридичним документом, що регулює права інтелектуальної власності які виникають та/або передаються при використанні Сервісу - Інформаційна Автоматизована Система Порталу «ІНФОТРАНС», а також права третіх сторін, об’єкти яких можуть бути присутні на Порталі.

Користування Сервісом - Інформаційна Автоматизована Система Порталу «ІНФОТРАНС» пропонується Ліцензіаром - ФОП Горобчук Н. О. (є резидентом України, ЄДРПОУ 32582228007 ) на веб-сайті https:// my.infotrans.pro та у його мобільному додатку «My Infotrans» (далі за текстом Договору - «Сервіс») і укладається між Ліцензіаром та особою, яка акцептувала оферту, тобто, яка зареєстрована на Сервісі в якості Ліцензіата (далі - «Ліцензіат»).

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Ліцензіар - сторона на підставі цього Ліцензійного договору, що надає право Ліцензіату на користування Сервісом (Інформаційна Автоматизована Система Порталу «ІНФОТРАНС»).

1.2. Ліцензіат - фізична або юридична особа, яка акцептувала Оферту і зареєструвалася як користувач Сервісу певної категорії в спосіб зазначений Ліцензіаром, надала згоду на обробку персональних даних в обсязі та з метою, зазначеному в Політиці конфіденційності, а також погоджується отримувати регулярні електронні листи від Сервісу.

1.3. Сайт - сайт, розташований в мережі Інтернет за адресою https://my.infotrans.pro. Усі права на Сайт належать Ліцензіару на підставі відповідних документів.

1.4. Мобільний додаток - мобільний додаток «My Infotrans», програмне забезпечення на операційних системах Android і iOS. Всі права на Мобільний додаток належать Ліцензіару на підставі відповідних документів.

1.5. Сервіс - Інформаційна Автоматизована Система Порталу «ІНФОТРАНС» - програмне забезпечення Ліцензіара та сукупність функціональних можливостей Сайту та Додатку, що призначені для використання Користувачами, включаючи всі засоби, додатки та контент Сайту, що дозволяє Ліцензіатові отримувати доступ до функціоналу сайту і Мобільного додатку. Сервіс може складатись із графічної, текстової, а також іншої інформації, програмного забезпечення (у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи в будь-

якому іншому вигляді) та елементів, необхідних для належного функціонування. Всі права на Сервіс та всі його компоненти належать Ліцензіару на підставі відповідних документів.

1.6. Реєстрація - фактичні дії, спрямовані на створення облікового запису Ліцензіата.

1.7. Обліковий запис - сукупність інформації про Ліцензіата, яка його ідентифікує як Ліцензіата, та така що ним надана та зберігається в Сервісі.

1.8. Особистий кабінет - це онлайн-сервіс, який надає всю актуальну інформацію про Ліцензіата, а також можливість скористатися функціоналом Порталу.

1.9. Проста невиключна ліцензія - невиключне право використовувати Сервіс на території України для власного споживання під позначених Ліцензіаром ім'ям, без права переробки, поширення, продажу тощо.

1.10. Винагорода – платіж, розмір якого встановлюється Ліцензіаром за надання певного об’єму послуг для Ліцензіата за доступ до Сервісу.

1.11. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.12. Суб'єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до чинного законодавства здійснюється обробка її персональних даних.

1.13. Згода суб'єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. Реєстрація на Сервісі передбачає надання згоди суб’єктом персональних даних на їх обробку.

1.14. Файли «cookie» – це файли, які містять невелику кількість даних, котрі Сервіс передає веб-браузеру Ліцензіата, і вони зберігаються на жорсткому диску комп’ютера Ліцензіата. Файли cookie використовуються Сервісом для ідентифікації Ліцензіата при наступних відвідуваннях Сервісу, що спрощує у свою чергу інтерфейс та навігацію по сайту. В інших випадках Сервіс зберігає cookie анонімну службову інформацію, що жодним чином не відноситься до особистості Ліцензіата. Ліцензіат може у будь-який

момент заборонити використання cookie в своєму веб-браузері, але це може призвести до некоректної роботи певних сервісів Сервісу.

1.15. Політика конфіденційності - порядок обробки та захисту інформації про Ліцензіата та третіх осіб, отриманої Ліцензіаром в зв'язку з використанням Ліцензіатом Сервісу. Є невід'ємною частиною цього ліцензійного Договору.

2. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов публічної оферти на укладення Ліцензійного договору є факт реєстрації Ліцензіата в Сервісі та створення облікового запису. Момент створення облікового запису Ліцензіата в Сервісі вважається моментом укладання цього Ліцензійного договору між Ліцензіаром та Ліцензіатом і надання останньому права користування Сервісом.

2.2. Укладаючи Ліцензійний договір, Ліцензіат підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, дає дозвіл на обробку Ліцензіаром своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Ліцензійного договору.

2.3. Акцептуючи цю оферту, Ліцензіат повністю погоджується з усіма документами, наданих йому при реєстрації та іншою інформацією, яка розміщена як на Сайті, так і в Мобільному додатку.

2.4. У разі, якщо особа не погоджується з положеннями цієї Оферти, якимись іншими документами, опублікованими на Сайті, та іншою інформацією, яка розміщена як на Сайті, так і в Мобільному додатку, така особа не має права завершити реєстрацію в Сервісі.

2.5. Текст цього Ліцензійного договору може бути змінений в будь-який час без попереднього повідомлення Ліцензіата. Зміни вступають в силу на наступний день з моменту опублікування їх на Сайті. Продовження користування Сервісом, буде означати повну згоду з усіма умовами Ліцензійного договору без будь-яких вилучень.

2.6. Даний Ліцензійний договір завжди розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://infotrans.pro/offer-agreement.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Ліцензіар, на умовах передбачених цим Ліцензійним договором, надає Ліцензіату невиключне право використання Сервісу, який є об'єктом інтелектуальної власності, для власного або комерційного споживання, без права передачі, відчуження, поширення, переробки тощо.

3.2. Жодне з положень цього Ліцензійного договору не надає Ліцензіатові право власності на Сервіс чи якийсь інший об'єкт інтелектуальної власності, пов'язаний із Сервісом.

3.3. Дія невиключної ліцензії діє на території країн усього світу.

3.4. Права на всі об'єкти інтелектуальної власності (Сервіс, Сайт та Мобільний додаток, будь-які їх компоненти), належать Ліцензіару на підставі відповідних документів.

4. УМОВИ КОРИСТУВАННЯ,

4.1. Надання права користування Сервісом починається після проходження Ліцензіатом реєстрації шляхом акцепту (прийняття) умов даного Договору, без його письмового підписання Сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами. Відповідно, Ліцензіат, який зареєструвався на Сайті або в мобільному додатку вважається ознайомленим з даним Договором та таким, що погоджується з усіма його умовами.

4.2. Ліцензіат здійснює користування Сервісом з урахуванням доступного функціоналу, який в будь-який момент може бути змінений і / або доповнений. Доступний Ліцензіату функціонал Сервісу може бути різним у залежності від потреб Ліцензіата.

4.3. Ліцензіат не має права використовувати інформацію, яка розміщена в Сервісі для протиправних дій.

4.4. Ліцензіат не має права розміщувати в Сервісі інформацію, яка порушує законодавство України, загальноприйняті етичні та моральні норми та правила поведінки.

4.5. Ліцензіат не має права вносити зміни в функціонал Сервісу, будь-яким чином втручатися та перешкоджати нормальній роботі Сервісу.

4.6. Ліцензіат, здійснюючи користування Сервісом, гарантує, що дотримується законодавства України в повному обсязі.

4.7. Розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта Ліцензійного договору

4.8. В користування Сервісом передбачаються перерви, які необхідні для технічного обслуговування Сервісу. Користуючись Сервісом, Ліцензіат погоджується на можливість отримання і установку оновлень версії Сервісу в автоматичному режимі.

5. РОЗМІР, ПОРЯДОК І СТРОКИ ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ ЗА ДОГОВОРОМ

5.1. Ліцензіар надає невиключне право користування Сервісом на платній або безкоштовній основі, в залежності від обраного Ліцензіатом функціоналу Сервісу.

5.2. У разі використання платного функціоналу, плата за використання права користування Сервісом визначається у формі авторської винагороди – роялті. Розмір винагороди доводяться до відома Ліцензіата засобами Сайту та/або Мобільного додатку і визначаються Ліцензіаром на власний розсуд. Ліцензіар може односторонньо змінювати розмір винагороди на власний розсуд.

5.3. Надання права використання платного функціоналу Сервісу здійснюється на умовах 100% попередньої оплати.

5.4. Правила, Умови та Порядок надання фінансових послуг з переказу грошових коштів (прийому платежів) розміщені в мережі Інтернет на офіційному сайті платіжної системи та регулюють безпосереднє здійснення платежу та використання платіжної картки. Ліцензіар отримує сплату одночасно зі здійсненням Ліцензіатом платежу через платіжну систему.

6. РЕЄСТРАЦІЯ

6.1. Реєстрація в Сервісі здійснюється з використанням мережі Інтернет, строго в добровільному порядку. Приступивши до реєстрації, Ліцензіат заявляє, що:

6.1.1. є дієздатною та/ або правоздатною особою.

6.1.2. ознайомлений з умовами цього Ліцензійного договору і повністю приймає його умови;

6.1.3. ознайомлений з умовами роботи Сервісу, іншими умовами користування Сервісом, загальними правилами користування веб-ресурсами і повністю приймає їх умови;

6.1.4. деякі його дані після реєстрації стануть загальнодоступними з урахуванням особливостей функціоналу Сервісу та їх буде видно в його профілі іншим Ліцензіатам;

6.1.5. розуміє, що для реєстрації можуть знадобитися будь-які дані про Ліцензіата, включаючи персональні дані та погоджується їх надати, а також, погоджується з тим, що такі дані будуть оброблятися Ліцензіаром як самостійно, так і з залученням третіх осіб;

6.1.6. розуміє і згоден з тим, що Сервіс може містити рекламу;

6.1.7. розуміє та згоден з тим, що на номер його телефону і / або електронну пошту можуть бути направлені повідомлення, запити, в тому числі рекламна інформація Ліцензіара.

6.2. Реєстрація закінчується в момент заповнення Ліцензіатом всіх обов'язкових даних і відправки в Сервіс своїх даних, які ідентифікують Ліцензіата як користувача Сервісу.

6.3. Ліцензіат вважається зареєстрованим в Сервісі в момент надання йому доступу до обраного ним функціоналу Сервісу.

6.4. Для отримання додаткового функціоналу Сервісу від Ліцензіата може знадобитися додаткова реєстрація та надання додаткової інформації. У цьому випадку така реєстрація вважається закінченою в момент надання Ліцензіатові додаткового функціоналу Сервісу, з урахуванням положень п. 5.2. даного Договору.

6.5. Ліцензіат має право в будь-який час змінити і / або видалити інформацію про себе, яка надана при реєстрації в Особистому кабінеті з урахуванням доступного функціоналу Сервісу.

6.6. Ліцензіат гарантує, що надані ним при реєстрації дані є достовірними і Ліцензіат має право ними розпоряджатися.

6.7. Ліцензіат підтверджує, що повністю розуміє та не заперечує, що користування деякими функціями Сервісу є платними.

7. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

7.1. Персональні дані Ліцензіата обробляються на підставі Закону України «Про захист персональних даних» та у відповідності з умовами роботи Сайту та Політику конфіденційності. З текстом Політики конфіденційності Ліцензіат має змогу ознайомитися під час проходження реєстрації та Сайті або мобільному додатку.

7.2. Згода Ліцензіата на обробку його персональних даних вважається отриманою в момент реєстрації Ліцензіата в Сервісі та установки позначки, передбаченої інтерфейсом Сервісу, що надає згоду на обробку персональних даних на веб-сайті або мобільному додатку, яка проставляється суб’єктом персональних даних, і діє протягом всього терміну дії цього Ліцензійного договору.

7.3. Метою обробки персональних даних Ліцензіата є укладення цього Ліцензійного договору, складання Бази даних користувачів Сервісу і надання права користування Сервісом і / або додатковим функціоналом Сервісу.

7.4. Порядок обробки персональних даних, права і обов'язки Ліцензіара, Ліцензіата та інших осіб при обробці персональних даних Ліцензіата встановлені в Політиці конфіденційності, яка доступна під час реєстрації та Сайті або мобільному додатку.

7.5. Внесення Ліцензіатом до Сервісу персональних даних третіх осіб можливо виключно при наявності Згоди таких осіб на обробку їх персональних даних, наданих Ліцензіату. Відповідальність за отримання такої згоди несе виключно Ліцензіат.

7.6. Завантажуючи, встановлюючи, використовуючи та надаючи інформацію, Ліцензіат надає згоду на всі дії, здійснювані Ліцензіаром щодо інформації, що надається, відповідно до цього Договору та Політику конфіденційності, в тому числі але не обмежуючись цим: шляхом виконання дій (операцій) з персональними даними, які включають збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (поновлення, зміну), використання, поширення (у тому числі передання), знищення персональних даних.

7.7. Ліцензіат погоджується, що Ліцензіар не зобов’язаний отримувати жодної додаткової згоди Ліцензіата, крім отриманої при реєстрації, для передачі його персональних даних третім особам.

7.8. Не вважається порушенням зобов’язань розголошення інформації відповідно до вимог закону.

8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛІЦЕНЗІАРА

8.1. Ліцензіар зобов'язаний:

8.1.1. у відповідності зі своїми можливостями, забезпечити технічну працездатність Сервісу.

8.1.2. вживати відповідно до чинного законодавства заходи із забезпечення конфіденційності інформації, що передається Ліцензіаром в порядку, визначеному Політикою конфіденційності.

8.1.3. забезпечувати технічну спроможність Сервісу, вірність з’єднання з платіжною системою та перехід до безпосередньо платіжної системи Сервісу Platon. Після переходу Ліцензіатом у поле для введення реквізитів платіжної картки, відповідальність несе платіжна система Visa International, MasterCard International, НСМЕП (ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», банківська ліцензія НБУ №10 від 18.06.2018р. ). Правовідносини Ліцензіата та платіжної системи регулюються на підставі договору доручення, укладеного між Ліцензіаром та ТОВ «Платежі онлайн».

8.1.4.Ліцензіар не несе відповідальності за будь-які операції з карткою. Ліцензіар не зберігає, не обробляє і не передає третім сторонам дані банківських карток або будь-яку іншу інформацію пов’язану зі здійсненням платежів Ліцензіатами.

8.2. Ліцензіар має право:

8.2.1. оскільки Сервіс знаходиться на стадії постійного доповнення та оновлення нових функціональних можливостей, форма і характер продуктів та послуг, що надаються можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Ліцензіата. Ліцензіар має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання права користування Сервісом (або будь-яких окремих частин) всіх Ліцензіатів взагалі або окремому Ліцензіатові зокрема, а також змінити або відкликати Ліцензію без попереднього повідомлення. В цьому випадку Ліцензіар має право на свій розсуд не повертати Ліцензіату ліцензійну винагороду, у разі її авансової сплати;

8.2.2. розірвати Ліцензійний договір з Ліцензіатом або призупинити його дію в разі порушення Ліцензіатом вимог, передбачених цим Договором, а також у випадках, встановлених цим Договором та законодавством;

8.2.3. отримати ліцензійну винагороду відповідно до умов цього Ліцензійного договору та іншими правилами і умовами Сервісу;

8.2.4. здійснювати показ реклами з використанням Сервісу;

8.2.5. надсилати повідомлення, запити Ліцензіату на його номер телефону і / або адресу електронної пошти;

8.2.6. припиняти роботу Сервісу з метою проведення профілактичних робіт;

8.2.7. у будь-який момент без попереднього повідомлення Ліцензіата змінювати функціонал Сервісу, його зовнішній вигляд, призначення;

8.2.8. видаляти будь-яку інформацію, яка не відповідає положенням цього Ліцензійного договору.

8.2.9. змінювати порядок користування Сервісом та розмір винагороди без переукладання даного Договору, опублікувавши зміни на своєму сайті за 15 календарних днів до їх впровадження.

8.2.10. зберігати, обробляти, поширювати за згодою Ліцензіата інформацію, яку Ліцензіар отримує в процесі надання права користування Сервісом, проте не втручатися у саму інформацію.

8.2.11. розкривати будь-які відомості, якщо це необхідно, відповідно до законодавства України, на вимогу уповноважених державних установ, а також для забезпечення нормального функціонування Сервісу або захисту Сторін, якщо це не суперечить відповідним Конституційним правам громадян та діючому законодавству України.

8.3. У разі якщо Ліцензіат надає будь-які ідеї, відгуки, пропозиції, матеріали, інформацію, думки чи інші дані Ліцензіару, пов'язані з використанням Сервісу («Зворотній зв'язок»), Ліцензіар не має зобов'язань по ознайомленню з таким Зворотним зв'язком, його вивченням або здійсненням; при цьому вся така інформація надається без зобов'язань дотримання конфіденційності, і Ліцензіар має безумовне і необмежене право використовувати, відтворювати, змінювати і розкривати такий Зворотній зв'язок без будь-якої компенсації або вказівки авторства.

9. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛІЦЕНЗІАТА

9.1. Ліцензіат зобов’язаний:

9.1.1. при користуванні платним функціоналом Сервісу вчасно оплачувати винагороду в обсязі, порядку і терміни передбачені даним Договором.

9.1.2. дотримуватися умов даного Договору.

9.1.3. тримати в таємниці всі мережеві реквізити (логіни, паролі).

9.1.4. не рідше ніж 1 раз на місяць відвідувати сайт Виконавця для ознайомлення з публікаціями Виконавця щодо нових послуг та тарифів, змін в діючих послугах, тарифах.

8.1.5. не передавати третім особам свої права за цим Договором, а також логін і пароль, за яким можлива авторизація на Сайті або у Мобільному додатку Ліцензіара;

9.1.6. користуватися Сервісом лише в межах тих прав і тими способами, які передбачені в цьому Договорі

9.1.7. не використовувати несанкціоновані видозмінені версії Сервісу, в тому числі з метою створення подібних продуктів і / або конкурентного Сервісу або з метою отримання несанкціонованого доступу до Сервісу;

9.1.8. не здійснювати дії, в тому числі за допомогою третіх осіб, направлені на порушення нормального функціонування Сервісу;

9.1.9. не фальсифікувати свою IP-адресу, а також адреси, використовувані в інших мережевих протоколах, при передачі даних;

9.1.10. не вносити неправдиві, неактуальні, або такі, що не відповідають умовам цього договору дані з метою використання Сервісу;

9.1.11. не поширювати будь-які недостовірні дані, що компрометують Виконавця або наносять шкоду його діловій репутації;

9.1.12. ознайомитися з цим Договором, Політикою конфіденційності та надати згоду на обробку персональних даних.

9.2. Ліцензіат має право:

9.2.1. на використання Сервісу на умовах простої (невиключної) непередаваної ліцензії на території країн усього світу зазначеними в цьому Договорі способами відповідно до функціоналу Сервісу. Право використання Сервісу відповідно до цього розділу надається за умови дотримання Ліцензіатом обмежень, встановлених цим ліцензійним Договором.

9.2.2. отримувати інформацію про функціонал Сервісу та розмір винагороди.

9.2.3. вносити до Сервісу інформацію щодо третіх осіб виключно на підставі отриманої Ліцензіатом Згоди від таких осіб на обробку їх персональних даних.

9.2.4. відмовитись від отримання листів від Сервісу;

9.2.5. розірвати в будь-який час цей Договір та припинити користування Сервісом.

10. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙ

10.1. Ліцензіар не гарантує того, що Сервіс працюватиме без помилок і в безперебійному режимі або що будь-які дефекти будуть виправлені, або, що користування Сервісом призведе до певних результатів. Сервіс надається відповідно до міжнародного принципу «як є» і «як доступно». Ліцензіар не дає гарантій, що Сервіс не містить небажаних функцій. Ліцензіар відмовляється від надання будь-яких гарантій, включаючи будь-які гарантії точності, дотримання прав, придатності для продажу та придатності для використання в певних цілях. Ліцензіар відмовляється від будь-якої відповідальності за дії, бездіяльність і поведінку будь-яких третіх сторін у зв'язку з користуванням Сервісу. Ви берете на себе всю відповідальність за своє користування Сервісом. Вашою єдиною мірою проти Ліцензіара, в разі незадоволення Сервісом, є припинення використання Сервісу і розірвання Ліцензійного договору.

10.2. Наведене правило застосовується до будь-якого збитку, пошкоджень, викликаними будь-яким збоєм функціонування, помилкою, недотриманням умов, перериванням, видаленням, пошкодженням, затримкою операції або пересилання, вірусом, несправністю лінії зв'язку, крадіжкою, знищенням, несанкціонованим доступом, зміною або використанням, як через порушення Ліцензійного договору, правопорушення, недбалості, так із будь-якої іншої підстави для позову.

10.3. Ліцензіар не несе відповідальності за неможливість використання Сервісу з причин, залежних від Ліцензіата.

10.4. Ліцензіар не несе відповідальності за дієздатність та правоздатність Ліцензіатів.

10.5. Ліцензіат самостійно несе відповідальність за збереження і конфіденційність логінів і паролів облікового запису і за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване використання облікових записів. Всі дії, здійснені з використанням облікового запису Ліцензіата, вважаються здійсненими Ліцензіатом. Ліцензіат самостійно несе відповідальність перед третіми особами за всі дії, вчинені із використанням логіна та паролю будь-якого його облікового запису. Ліцензіар не несе відповідальності за несанкціоноване використання реєстраційних даних Ліцензіата третіми особами.

10.6. За винятком прав і обов'язків, які прямо вказані у тексті цього Ліцензійного договору, Ліцензіар не надає ніяких інших прямих або непрямих гарантій, послуг і прав за цим Ліцензійним договором і прямо відмовляється від будь-яких гарантій, послуг і прав, які на думку Ліцензіата йому виявляються або повинні бути надані.

10.7. Ліцензіар не несе відповідальності за майно Ліцензіатів, що використовується під час користування Сервісом.

10.8. До відносин сторін по Ліцензійному Договору не застосовуються положення законодавства про захист прав споживачів у разі некомерційного використання Сервісу.

10.9. Ліцензіар не несе відповідальності за достовірність інформації, інформаційних і/або рекламних матеріалів, які відображаються за допомогою Сервісу та надані третіми особами, їх зміст, а також за будь-які наслідки, пов'язані з використанням такої інформації.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

11.1. За невиконання або неналежне виконання цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України та Договору.

11.2. Ліцензіат самостійно несе відповідальність за будь-яке порушення зобов'язань, встановлених цим Ліцензійним Договором і (або) чинним законодавством України, а також за всі наслідки таких порушень (включаючи будь-які збитки, які може понести Ліцензіар та інші треті особи).

11.3. Ліцензіат несе відповідальність за будь-які дії та/або бездіяльність осіб, що використовують його облікові дані, пов'язані з користуванням Сервісу, які спричинили і/або можуть спричинити порушення законодавства України. Ліцензіар не несе відповідальності за такі дії і / або бездіяльність Ліцензіата або осіб, що використовують його облікові дані, а також наслідки таких дій і/або бездіяльності.

11.4. Ліцензіат несе відповідальність за недотримання законодавства України.

11.5. Ліцензіар не несе відповідальності за дії Ліцензіатів, в тому числі, коли дії одного Ліцензіата при користуванні Сервісом заподіяли шкоду іншому Ліцензіату, в тому числі з причин, не залежних від Ліцензіатів. Ліцензіати зобов'язані самостійно врегулювати всі спори і розбіжності між собою. Ліцензіар не може бути притягнутий як третя сторона у спорах, що виникають між Ліцензіатами, або між Ліцензіатом і третьою особою.

11.6. Ніщо в цьому Договорі не може бути розглянуте як передача виключних прав на використання вказаних об’єктів інтелектуальної власності. Ліцензіар залишає за собою право переслідування порушників виключних прав на Сервіс відповідно до цивільного, адміністративного і кримінального законодавства на свій розсуд.

11.7. Ліцензіар не відповідає за наслідки правовідносин між Ліцензіатом та платіжною системою.

11.8. Ліцензіар не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Ліцензіат або будь-які треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даного Договору.

12. ФОРС-МАЖОР

12.1. Згідно мети Ліцензійного договору, форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) вважаються будь-які повстання, заколоти, війни, страйки або інші колективні трудові спори, будь-які пожежі, повені або інші стихійні лиха, а також інші обставини, включаючи прийняття нових законодавчих актів державними органами України, які Сторона або Сторони не можуть передбачити, не можуть безпосередньо вплинути і, які не залежать від волі Сторін.

12.2. Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком форс-мажорних обставин.

12.3. Сторони зобов'язані повідомляти один одного в письмовій формі про виникнення форс-мажорних обставин протягом 2 (двох) календарних днів з моменту їх виникнення, а також вживання всіх необхідних заходів щодо запобігання та мінімізації негативних наслідків дії форс-мажорних обставин.

12.4. Якщо період форс-мажору перевищує 1 (один) місяць і мета цього Договору не зможе бути досягнута, кожна зі Сторін має право розірвати цей Договір, надіславши письмове повідомлення іншій Стороні. Цей Договір вважається розірваним з моменту отримання такого повідомлення.

13. ЗМІНА УМОВ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

13.1. Цей ліцензійний договір може бути змінено або припинено Ліцензіаром в односторонньому порядку в будь-який час шляхом відмови у наданні доступу до Сервісу без попереднього повідомлення Ліцензіата і без виплати будь-якої компенсації в зв'язку з цим.

13.2. Цей Договір може бути розірваний Ліцензіатом в односторонньому позасудовому порядку шляхом направлення письмового повідомлення про розірвання цього Ліцензійного договору. В цьому випадку Ліцензійний договір вважається розірваним протягом 3 календарних днів з дати отримання Ліцензіаром повідомлення Ліцензіата. Ліцензіат зобов'язаний припинити використання Сервісу і видалити Мобільний додаток зі свого пристрою.

13.3. Ліцензіар має право вносити зміни в цей Договір. Усі внесені до Договору зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Договору, на Сайті. Усі зміни Договору набувають чинності з моменту їх публікації. Використовуючи Сервіс і далі Ліцензіат підтверджує згоду з новими умовами Договору в редакції, що діє на момент використання ним Сервісу.

13.4. Ліцензіар не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Ліцензіат або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цього Договору, інструкцій або вказівок про порядок використання Сервісу, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.

13.5. У випадку визнання недійсної або нездійсненної будь-якої частини даного Договору, інші частини Договору будуть залишатися в чинності.

14. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

14.1. З усіх питань, що неврегульовані умовами цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

14.2. Сторони повинні намагатися вирішувати всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути у зв'язку з виконанням цього Договору, шляхом переговорів. Ліцензіат зобов'язаний направити претензію в письмовому вигляді за реквізитами, передбаченими п. 14.3. цього Ліцензійного договору. Термін розгляду претензії становить 35 (тридцять п'ять) календарних днів.

14.3. У разі, якщо суперечки, що виникають між Сторонами у зв'язку з виконанням цього Договору, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, ці суперечки повинні бути передані до компетентного суду України для вирішення із застосуванням матеріального та процесуального права України.

15. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

15.1. Договір набуває чинності з моменту завершення реєстрації Ліцензіата в Сервісі.

15.2. Положення цього Договору, права і обов'язки Сторін, які випливають з неї, регулюються законодавством України.

15.3. У разі суперечності між редакцією Ліцензійного договору, з яким Ліцензіар ознайомлений при реєстрації на Сервісі, і останньою редакцією Ліцензійного договору, розміщеного на Сайті Ліцензіара, пріоритет має редакція Ліцензійного договору, розміщена на Сайті.

15.4. Ліцензіар може в будь-який момент і без повідомлення Ліцензіата поступитися своїми правами за цим Договором третій стороні.

15.5. Цей Договір укладений українською мовою, не вимагає двостороннього підписання і дійсний для Сторін в електронному вигляді.

15.6. Взаємодія з Ліцензіаром здійснюється за наступними реквізитами: